Ideari

BREU NOTA HISTÒRICA

L’ideari que presentem a continuació sorgeix a partir de la necessitat de posar al dia els diferents documents marc del MOVI de Sarrià (ideari i projecte educatiu). Amb la consciència que la societat, i el nostre esplai com a part integrant d’aquesta, canvia constantment, entenem com a necessària una revisió periòdica d’aquests documents, sense per això oblidar les motivacions que han mogut el MOVI al llarg dels seus 44 anys d’història. Així, per a l’elaboració d’aquest ideari hem partit de les “conviccions” del CIJAC i dels “Principis bàsics del MOVI” (aquests últims de maig de 1999).

Donada la voluntat d’actualitzar els documents programàtics de l’esplai, durant el curs 2005-2006 l’equip de monitors va creure oportuna la creació d’una Comissió Pedagògica encarregada de vehicular l’opinió dels monitors de cara a la reelaboració d’aquests documents. Les línies que adjuntem tot seguit són el resultat d’una primera fase de treball d’aquesta comissió que, a partir del curs vinent, haurà d’abordar la reelaboració del projecte educatiu (PIGI) vigent, que data del setembre de 1986.

Comissió Pedagògica, maig del 2007

IDEARI

A l’Esplai MOVI de Sarrià eduquem en el lleure moguts pels següents principis…

 

—Sinceritat. Dir allò que es pensa tal com es pensa.

—Dinamisme. Ser emprenedors i tenir iniciativa per moure’s i assolir nous reptes.

—Justícia. Respectar el dret dels altres, tot essent conscients de les injustícies que ens envolten.

—Diàleg. Saber parlar i escoltar els altres com a eina de relació social.

—Confiança. Creure en les possibilitats d’un mateix i en les dels altres, així com permetre que els altres confiïn en un mateix.

—Il·lusió. Mirar la vida amb optimisme, alegria i ulls d’infant. No perdre mai les ganes de jugar.

—Idealisme. Perseguir utopies sense deixar de tocar de peus a terra.

—Compromís. Actuar coherentment amb els propis principis i respectar els acords amb els altres.

—Empatia. Saber-se posar al lloc dels altres.

—Solidaritat. Sentir els interessos aliens com a propis i actuar en conseqüència.

—Respecte. Tractar-ho tot i tothom tal com li agradaria que el tractessin a un mateix.

—Arrelament. Sentir-se part del propi entorn i cultura per tal d’aprendre, des de l’estima a la pròpia realitat, a conèixer i valorar totes les altres.

—Treball en equip. Tenir i fomentar un esperit cooperatiu, sentint-se part d’un equip amb una finalitat comuna.

—Igualtat. Situar-se al mateix pla en tota relació amb l’altre, contemplant la possibilitat que la discriminació positiva sigui necessària per corregir una desigualtat.

—Transformació social. Partint de l’anàlisi crítica de la societat, actuar per transformar-la coherentment amb els propis principis.

 

…per tal que els infants i joves esdevinguin petites persones crítiques i independents en tots els àmbits de la seva vida.