La utopia del MOVI

Al Movi treballem per construir un món on les persones convisquem en harmonia amb les altres espècies, tenint en compte les necessitats de cadascuna i la finitud dels recursos naturals.

En aquest món, les persones, crítiques, coherents, lluitadores i capaces de transmetre les seves emocions, serien lliures de ser com volguéssim respectant la llibertat de totes per igual per buscar la felicitat.

Les nostres relacions partirien de la confiança, l’empatia, la sinceritat i les ganes de conèixer per estimar-nos. Seria des d’aquest respecte per la llibertat i des de l’estima que les persones s’organitzarien per autogovernar-se, consensuant aquells acords necessaris per una bona convivència amb l’entorn i en societat, i per educar en la continuïtat d’aquest model de món.

Es viuria sabent que la millora sempre és possible i que és des de l’inconformisme i el somni des d’on es segueix transformant el món.

Escolta’t, sent i emociona’t